Cultuur

Bekijk hier alle culturele bezienswaardigheden.


Banpaal Schardam
Banpaal Schardam
Soort: Banpaal, Rijksmonument

In het dorp Schardam, tussen de Noorder- en Zuidersluis, staat een banpaal van de stad Hoorn, die daar is geplaatst in 1761. Toen behoorde Schardam dus nog deels tot het rechtsgebied va... 
Boerderij met houten huis
Boerderij met houten huis
Soort: Boerderij 18e eeuw

In Oosthuizen aan het Westeinde 3 staat een houten boerderij uit de 18e eeuw. Dit Rijksmonument heeft een houten huis, op zij voorzien van een tweemaal overgekraagde topgevel met uitgeschupte windvere... 
De Dam / Middel-Eeuwse Vismarkt
De Dam / Middel-Eeuwse Vismarkt
Soort: Brug/Sluis

De dam is een overkluisde sluis, aan de oostzijde is nog de ophanging voor de sluisdeuren te zien. Hoewel Keizer Karel V al in 1544 opdracht had gegeven voor de bouw,werd de Damsluis pas in 1569 aange... 
De Muziekkamer
De Muziekkamer
Soort: Museum

Als 'Snaarmuseum' begonnen met een uitgebreide verzameling oude snaarinstrumenten, zoals: Hommel, Kantele, Draailier, Hakkebord, Zingende zaag, enz., is de verzameling (oude) muziekinstrumente... 
Dienaarssluisje
Dienaarssluisje
Soort: Sluis

De bult is één van de oudste gedeelten van de stad, hoewel dit aan de bebouwing niet meer te herkennen valt. Hier kunt u het hooggelegen "Dienaarssluisje" vinden, dat vroeger w... 
Doopsgezinde Vermaning
Doopsgezinde Vermaning
Soort: Kerk

In 1702 werd de huidige Vermaning (een zaalkerkje met rondboogvensters en een schilddak) gesticht op de plaats van de in 1602 afgebrande kerk. Ook toen gold de verordening dat een doopsgezinde kerk ni... 
Edams museum
Edams museum
Soort: Museum

Openingtijden:  Zaterdag en zondag open van 11.00 - 17.00 uur maandag tot en met vrijdag gesloten en tijdens de volgende feestdagen: zondag 25 december 2016 (eerste kerstdag), zaterdag 31 d... 
Etersheimer Braakmolen
Etersheimer Braakmolen
Soort: Molen uit 1886

~~ POLDERMOLEN met molenerf van de polder Etersheimerbraak. De Etersheimerbraak was een binnen de Westfriese Omringdijk gelegen meertje dat door een dijkdoorbraak ooit moet zijn ontstaan. Rond 1632 is... 
Fort bij Edam
Fort bij Edam
Soort: Verdedigingswerk

Omdat de inundaties aan de noordkant van de beoogde Stelling van Amsterdam makkelijker te verwezenlijken waren heeft men de forten in dit deel als laatste aangelegd. Alle forten langs het noordelijk f... 
Gemeenlandshuis
Gemeenlandshuis
Soort: Overheidsgebouw

Aan de Schepenmakersdijk staat achter een houten hek "het Gemeenlandshuis"uit 1785.Het bestaat uit drie om een hof gegroepeerde gebouwen uit de 18e eeuw.  In het middelste gebouw bevind... 
Grensafbakening uit 1777
Grensafbakening uit 1777
Soort: Grenspaal in de vorm van een obelisk

Op de dijk naar Warder staat een grenspaal in de vorm van een obelisk uit 1777. Het is een Rijksmonument.  
Grote Kerk
Grote Kerk
Soort: Kerk

Vanaf 1400 is de Grote of St. Nicolaaskerk in etappes gebouwd. De oudste kerk was een veel kleinere, zogenaamde kruis-kerk. Later is de kerk tot haar huidige omvang uitgebreid en spreken we van een ha... 
Grote Kerk Oosthuizen
Grote Kerk Oosthuizen
Soort: Kerk

Oosthuizen ligt aan de Beemster Ringvaart, zo’n acht kilometer vanaf Edam en twintig kilometer boven Amsterdam. Het bezit een prachtige gotische kruiskerk, de Grote Kerk, aan de Raadhuisstraa... 
Het Damplein
Het Damplein
Soort: Weg- en waterbouwkundige bouwwerken

Het Damplein, aangelegd in 1585, is omsloten door het voormalig Raadhuis, het vroegere Postkantoor en de voormalige Botermarkt van datzelfde jaar. De huidige hal is een uit de 19de eeuw daterende hout... 
Hornsluis te Schardam
Hornsluis te Schardam
Soort: Waterkering

De Hornsluis in Schardam is een Waterkering en -doorlaat gebouwd in 1735. Het is een Rijksmonument.    
Huis "De Meeuwen"
Huis "De Meeuwen"
Soort: Woningen

Dit was oorspronkelijk een saai dijkhuis, waarin zich boven een café bevond. Begin 1900 kocht de heer Noothoven van Goor het gebouw. Deze man beweerde dat hij een bastaardzoon van koning Willem... 
Kaaspakhuis de Koophandel
Kaaspakhuis de Koophandel
Soort: Bedrijfsgebouw

In 1526 kreeg Edam van Karel V het recht van Waag. Bovendien mocht er vanaf dat jaar wekelijks een kaasmarkt gehouden worden. De ronde kaas werd door de boeren uit de omgeving per boot aangevoerd en d... 
Kaaswaag
Kaaswaag
Soort: Overheidsgebouw

Op 16 april 1526 kreeg Edam van Keizer Karel V de vrije weekmarkt alsmede het recht van Waag, waarvoor jaarlijks 90 gulden aan de Grafelijkheid moest worden betaald. Op 2 maart 1574 werd dit recht van... 
Kerk Beets
Kerk Beets
Soort: Kerk

Het dorpje Beets ligt verscholen aan de rand van de Beemster in de voormalige gemeente Zeevang, nu gemeente Edam-Volendam. Het dorpskerkje bevat een originele raadzaal en een kerkzaal waar burgerli... 
Kerk Kwadijk
Kerk Kwadijk
Soort: Kerk

De rechthoekige zaalkerk stamt uit 1835. Het heeft een zadeldak met houten toren, waarvan de spits met koperplaten is bekleed. De nu nog aanwezige preekstoel en het doophek zijn afkomstig uit een vroe... 
Kwakelbrug
Kwakelbrug
Soort: Brug

De Kwakelbrug is één van de weinige houten "wipbruggen", die Edam nog rijk is. Een juk verdeelt de omlaag hangende ketting in twee delen, waaraan de klep is bevestigd.  De... 
Oosthuizen, 18e eeuws woonhuis
Oosthuizen, 18e eeuws woonhuis
Soort: Rijksmonument

In de Raadhuisstraat is nog goed te zien hoe de Heerlijkheid Oosthuizen er vroeger moet hebben uit gezien. Op nummer 42 staat een woonhuis uit de derde kwart van de 18e eeuw. Het is een bakstenen huis... 
Oudste Houten Huis
Oudste Houten Huis
Soort: Woningen

Heel bijzonder is dat dit huis de vele stadsbranden,  die Edam geteisterd hebben, heeft overleefd. Het pand is een in Nederland uiterst zelden voorkomend voorbeeld van gotische houtbouw en omstre... 
Pakhuis Scheepswerf Groot
Pakhuis Scheepswerf Groot
Soort: Tentoonstelling en Verkoop

Een teerkan en een klopkwast, scheepsonderdelen, een mobiele smederij inclusief blaasbalg, profielschaven en handboortjes, een kalkton en een breeuwtafel. Op deze breeuwtafel staan attributen zoals he... 
Petersburch Gallery
Petersburch Gallery
Soort: Gallery

Petersburch, het voormalige districtskantoor voor post en telegrafie van Edam werd ontworpen door rijksbouwmeester C.H. Peters - verantwoordelijk voor o.a. het Hoofdpostkantoor van Amsterdam (tegenwoo... 
Prot. Kerk
Prot. Kerk 'de Swaen'
Soort: Kerk

De voormalige Lutherse kerk kwam in 1740 gereed op de plaats van het in 1400 gestichte Gasthuis van de Heilige Geest. De grond werd geschonken door het stadsbestuur en door een collecte in de Ams... 
Proveniershof
Proveniershof
Soort: Overheidsgebouw

De huisjes werden vroeger bewoond door oudere Edammers, die zich voor 60 gulden per persoon inkochten om van hun oude dag te genieten.  In 1555 werd het Proveniershof gesticht door enkele rijke b... 
R.K. kerk van St. Nicolaas
R.K. kerk van St. Nicolaas
Soort: Kerk

Een typische Waterstaatkerk (1847), gebouwd als zaalkerk in 1827 en later vergroot. Het gebouw heeft een neoclassicistische facade met torentje.  
Scheepswerf Groot b.v.
Scheepswerf Groot b.v.
Soort: Bedrijfsgebouw

Scheepswerf met helling. Uit de oudste Edamse belastingkohieren (1462) blijkt dat in deze omgeving verschillende werfjes lagen. In de loop van de 15de en 16de eeuw zijn aan weerszijden van het water t... 
Schooltje van Dik Trom
Schooltje van Dik Trom
Soort: Kinderboekenmuseum

In het eenklassige schooltje te Etersheim schreef C. Joh. Kieviet het beroemdste kinderboek van de vorige eeuw. Sinds de restauratie in 2012 is in het schooltje een Kinderboekenmuseum gevestigd. Op...